mobile tr search tr
logo
kalendarz
Kalendarz szkoleń

od 01. stycznia 2019 r tylko terminowe uprawnienia UDT

21.09.2018 13:20
Projekt nowej ustawy o dozorze technicznym oraz rozporządzenia w sprawie sprawdzania kwalifikacji dla obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu jest już w Sejmie.
Zmiany mają spowodować poprawę bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń technicznych oraz zniesienie barier prawnych pomiędzy UDT, TDT i WDT.

Z ważnych rzeczy, które dotyczą operatorów i konserwatorów jest dobra i zła wiadomość wynikająca z projektu ustawy i rozporządzenia. 

DOBRA: uprawnienia wydane przez jedną jednostkę dozoru muszą być uznawane przez inną; np. uprawnienia zdobyte po egzaminie w UDT będą uznane w pracy w porcie lub zakładzie kolejowym, który podlega TDT

ZŁA: uprawnienia od dnia wejścia w życie rozporządzenia, czyli od 01.01.2019 będą uprawnieniami terminowymi! 

Ważne 5 lat na: wózki podnośnikowe, żurawie powyżej udźwigu 250kg, żurawie samojezde, żurawie wieżowe, żurawie przenośne, podesty ruchome z wyjątkiem załadowczych

Ważne 10 lat na pozostałe urządzenia podlegające pod UDT, w tym suwnice.


Uprawnienia można przedłużyć bezpłatnie na wniosek zainteresowanego, jeśli przepracował na konkretnym urządzeniu jako operator lub konserwator minimum 3 lata w okresie ważności zaświadczenia. W innym przypadku uprawnienia trzeba uzyskać powtórnie.

Oferowane
szkolenia

Zapisz się na kurs lub szkolenie