mobile tr search tr
logo
kalendarz
Kalendarz szkoleń

Kurs na butle

Nasze szkolenia na butle ciśnieniowe są zaprojektowane z myślą o zapewnieniu uczestnikom kompleksowej wiedzy i praktycznych umiejętności potrzebnych do bezpiecznej obsługi i zarządzania zbiornikami ciśnieniowymi. Skierowane do szerokiego grona odbiorców, od profesjonalistów z branży pożarniczej, przez specjalistów ds. bezpieczeństwa, aż po entuzjastów aktywności wymagających użycia sprzętu ciśnieniowego, nasze kursy obejmują wszystko, od podstaw budowy butli, poprzez zasady napełniania i kontroli, aż do zaawansowanych procedur bezpieczeństwa. Każdy uczestnik szkolenia zostanie wyposażony w niezbędną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, co pozwoli na pewne i odpowiedzialne korzystanie z butli ciśnieniowych w różnych warunkach i sytuacjach. Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym programie szkoleniowym, aby podnieść swoje kwalifikacje i zapewnić bezpieczeństwo sobie oraz otoczeniu.
 

Zakres kursu na butle

 1. Podstawy nadzoru technicznego: kluczowe informacje.

 2. Przeprowadzanie nadzoru nad zbiornikami przenośnymi: inspekcje, badania, i naprawy.

 3. Architektura zbiorników: podstawy konstrukcyjne.

 4. Podstawowa wiedza o właściwościach fizykochemicznych gazów.

 5. Szczegółowe dane dotyczące różnych typów gazów.

 6. Projektowanie zbiorników przenośnych: kluczowe parametry.

 7. Wymagania konstrukcyjne dla elementów dodatkowych.

 8. System oznaczania zbiorników: kody kolorystyczne i etykiety ostrzegawcze.

 9. Procedury napełniania zbiorników: operacje i kontrole.

 10. Standardy BHP i przeciwpożarowe, logistyka oraz przechowywanie zbiorników.

 11. Samodzielne dokształcanie.

 

Grupa Docelowa


Program jest skierowany głównie do pracowników służb ratowniczych, kandydatów do straży pożarnej, jednostek OSP, osób zajmujących się zaopatrzeniem w sprzęt dla nurków i graczy paintballa, a także zakładów zajmujących się napełnianiem zbiorników ciśnieniowych.

Wymagania Wstępne

 • Ukończenie 18. roku życia.

 • Wykształcenie minimum podstawowe.

 • Dobry stan zdrowia.

 • Zakres Kursu


Kompleksowy kurs dotyczący napełniania zbiorników ciśnieniowych o pojemności powyżej 350 cm3 gazami sprężonymi, obejmujący zarówno teorię, jak i praktykę.

Autorski, ilustrowany materiał szkoleniowy.
Koszt egzaminu przeprowadzanego przez Urząd Dozoru Technicznego.
Cel Szkolenia

Celem naszego kursu jest wyposażenie uczestników w teoretyczne i praktyczne umiejętności, niezbędne do uzyskania uprawnień w zakresie obsługi ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3, w tym w szczególności gazów sprężonych.

Metodologia

 • Szkolenie teoretyczne: fundacja wiedzy.

 • Szkolenie praktyczne: umiejętności aplikacyjne.

 • Program realizowany jest w formie jednodniowych warsztatów. Egzamin certyfikacyjny Urzędu Dozoru Technicznego organizowany jest w terminie późniejszym, po zakończeniu szkolenia.

Oferowane
szkolenia

Zapisz się na kurs lub szkolenie