mobile tr search tr
logo
kalendarz
Kalendarz szkoleń

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności


Ochrona prywatności użytkownika jest dla Małgorzaty Respekta, właścicielki Centrum Szkoleń Zawodowych GREMA, 33-300 Nowy Sącz, ul Piotra Skargi 7, NIP 7341181041 jest  wyjątkowo ważna i pragniemy, aby każdy nasz Klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego też sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.
 
Małgorzata Respekta C.S.Z.  GREMA dokłada wszelkich starań, aby dane klientów  przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej RODO).
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małgorzata Respekta Centrum Szkoleń Zawodowych GREMA,  z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Piotra Skargi 7
 2. celem przetwarzania jest:
 1. obsługa składanych zapytań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
 2. rezerwacja terminu szkolenia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
 3. realizacja umowy usługi  szkoleniowej- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 4. marketing usług administratora danych osobowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą;
 1. dane osobowe przechowywane będą:
  1. dotyczące składanych zapytań – przez okres 90 dni;
  2. dotyczące rezerwacji  terminu szkolenia– przez okres 12 miesięcy od daty dokonania rezerwacji;
  3. dotyczące realizacji umowy o usługi szkoleniowej - przez okres 5 lat  licząc od  końca roku, w którym miało miejsce szkolenie lub dłuższy jeśli wynika on z innych przepisów prawa lub dodatkowych umów z instytucją bądź osobą zamawiającą;
  4. przetwarzane w celach marketingowych – do odwołania zgody, osoby której dane dotyczą lub do ustania przyczyny biznesowej
 2. odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1. zewnętrzne biuro rachunkowe;
  2. dostawca platformy rezerwacji usług firma Team Solutions Krzysztof Guzik;
  3. dostawca platformy bhp elearning – szkolenia bhp online
  4. firmy świadczące usługi marketingowe;
  5. dostawca aplikacji służącej do rozsyłania informacji handlowych;
  6. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  7. instytucje powołujące komisje kwalifikacyjne do egzaminów kończących szkolenia, w szczególności Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, Urząd Regulacji Energetyki, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Krakowie
 1. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych – dotyczy celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub realizacji umowy usługi szkoleniowej, a w zakresie na który została wyrażona zgoda - posiada również Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 
 2. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować:
- odmową realizacji usługi szkoleniowej – w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy usługi szkoleniowej;
- odmową rezerwacji – w przypadku rezerwacji terminu;
-odmowy założenia konta na platformie elearningowej, w przypadku szkoleń online:


    8. Pani/Pana dane nie będą profilowane.
   9.Cookies:
W ramach naszej witryny internetowej stosujemy pliki cookies(tzw. ciasteczka) w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, zapewnienia bezpieczeństwa i efektywności korzystania z witryny. Ponadto cookies umożliwiają nam analizę częstotliwości odwiedzin poszczególnych podstron i sposobu poruszania się po naszym serwisie. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze, z którego korzysta internauta. Zwracamy uwagę, że niektóre z ciasteczek pochodzące z naszego systemu mogą zostać zapisane na komputerze, przy czym najczęściej będą to tzw. cookies sesyjne, które są kasowane z twardego dysku użytkownika automatycznie po zamknięciu sesji przeglądarki. Inne cookies pozostaną na komputerze, by umożliwić nam ponowne rozpoznanie odwiedzającego naszą stronę internauty (tzw. cookies trwałe). W każdej chwili można zrezygnować z usługi cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Należy pamiętać, że brak akceptacji cookies naszej witryny może prowadzić do ograniczenia lub całkowitego wyłączenia funkcji udostępniających nasze usługi.
    
10. Polityka Prywatności obowiązuje od 25.05.2018 r.
W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki prywatności. Jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Polityki prywatności, np. o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Pana /Pani danych osobowych lub Pani/Pana praw

 

Oferowane
szkolenia

Zapisz się na kurs lub szkolenie