mobile tr search tr
logo
kalendarz
Kalendarz szkoleń
partnerzy

Darmowe szkolenia

DARMOWE SZKOLENIA DLA BEZROBOTNYCH
DO 30 ROKU ŻYCIA 


Bon szkoleniowy - co tojest?

Bon szkoleniowy stanowi gwarancję skierowania na wskazane przez Ciebie szkolenie oraz opłacenie kosztów, które zostaną poniesione w związku z jego podjęciem.
W ramach bonu szkoleniowego, w wysokości do 4000 zł, mogą zostać sfinansowane następujące koszty:
 • jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego
 • niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych
 • przejazdu na szkolenia w wysokości:do 150 zł  w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,
 • od 150 zł 200 zł  w przypadku szkolenia trwającego powyżej 150 godzin

  zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania, w wysokości:
   
 • do 550 zł  w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,
 • powyżej 550 zł do 1 100 zł - w przypadku szkolenia trwającego od 75 godzin do 150 godzin,
 • powyżej 1 100 zł do 1 500 zł ? w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.
 

DOTACJE DLA FIRM -KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY
 
Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie szkoleń zawodowych pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.
 
Dofinansowanie szkoleń uzależnione jest od ilości osób jakie zatrudnia firma:

 - firmy zatrudniające do 10 osób - dofinansowanie 100%
 -firmy zatrudniające powyżej 10 pracowników - dofinansowanie 80%


Górny próg dofinansowania nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego pracownika.

Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

 
Skontaktuj się z nami doradzimy w pozyskaniu bonu szkoleniowego lub środków
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego tel. 603 056153 lub biuro@grema.pl

Oferowane
szkolenia

Zapisz się na kurs lub szkolenie