mobile tr search tr
logo
kalendarz
Kalendarz szkoleń

Kurs komputerowy

Prowadzimy kursy komputerowe w Krakowie, Brzesku, Gorlicach, Limanowej, Nowym Sączu, Nowym Targu i Tarnowie.

Dzięki mobilnej sali komputerowej jesteśmy w stanie przeprowadzić szkolenia komputerowe z zakresu sprzętu i oprogramowania, arkuszów kalkulacyjnych, edycji dokumentów, baz danych, multimediów dla grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych na terenie województwa małopolskiego - Krakowie, Brzesku, Gorlicach, Limanowej, Nowym Sączu, Nowym Targu i Tarnowie oraz całej południowej Polski. Kurs komputerowy kończy się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu ECCC.  

Opis certyfikatu ECCC

ECCC wyznacza standard kompetencji użytkowników technologii informatycznych na różnych poziomach: od podstawowego, poprzez średniozaawansowany i zaawansowany, aż po najwyższy - eksperta. Obszary wykorzystania technologii informatycznych zostały podzielone na ogólny i branżowy. Do ogólnego obszaru kompetencji ECCC należą następujące moduły certyfikacyjne: Sprzęt i oprogramowanie komputerowe, Edycja dokumentów, Obliczenia arkuszowe, Bazy danych, Multimedia, Technologie informacyjno-komunikacyjne, Technologie mobilne oraz Grafika biznesowa. W obszarze branżowym wyróżniono następujące moduły: e-Nauczanie, Służba zdrowia oraz Obsługa turystyki. Lista modułów branżowych, ale też i ogólnych, będzie ustawicznie rozszerzana. Zakresy kompetencji na poszczególnych poziomach i modułach precyzyjnie definiują sylabusy.
 


Stopień spełnienia przez osobę wymagań kompetencyjnych dla każdego poziomu i modułu certyfikatu ECCC sprawdzany jest przy pomocy egzaminu, którego czas trwania i zawartość merytoryczna zależy od poziomu certyfikacji. Po zakończeniu egzaminu wydawany jest Certyfikat ECCC zaświadczający o stopniu spełnienia wymagań ECCC (w procentach) przez zdającego. Egzaminom ECCC może się poddać każda osoba. Może ona wybrać dowolny moduł i poziom certyfikacji swoich kompetencji.

źródło ATforum.pl

Zadzwoń lub napisz do nas - i już dziś rozpocznij karierę

 603 056 153  zadaj pytanie zapisz się!

Oferowane
szkolenia

Zapisz się na kurs lub szkolenie