mobile tr search tr
logo
kalendarz
Kalendarz szkoleń

sterowniki PLC

1. Nazwa i  zakres szkolenia:

Kurs w zakresie Programowania sterowników PLC. Celem kursu jest przygotowanie słuchacza do samodzielnego programowania sterowników PLC na przykładzie sterowników marki GE.    

2. Czas trwania i sposób organizacji szkolenia.  

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej. Czas trwania szkolenia: łącznie 40 godzin dydaktycznych.   
Zajęcia prowadzone są w naszych salach wykładowych lub u zleceniodawcy

3. Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia;

4. Zakres szkolenia:

 • Przegląd sterowników PLC.
 • Możliwości sterowników PLC i metody ich podłączania.
 • Konfiguracja sterowników PLC, oraz oprogramowania.
 • Programowanie metodą drabinkową.
 • Zastosowanie bloków funkcyjnych.

1. Przegląd sterowników

 • Podstawowe definicje i funkcje
 • Standardy komunikacyjne
 • Konwertery i urządzenia sieciowe
 • Protokoły komunikacyjne
 • Systemy sterowania – Przegląd
 • Systemy Rezerwacji
 • Sterowniki serii Micro
 • Sterowniki Serii 90-30
 • Sterowniki serii VersaMax 

2. Możliwości sterowników i metody podłączania sygnałów

 • Rodzaje modułów i sposoby oznaczania
 • Metody podłączania sygnałów
 • Logika pozytywna i negatywna
 • Moduły analogowe
 • Moduły Specjalne 

3. Konfiguracja sterowników oraz oprogramowanie

 • Oprogramowanie – Podstawowe narzędzia
 • Organizacja programu
 • System pomocy
 • Konfigurowanie sterowników
 • Tablica zmiennych
 • Tablica błędów
 • Tworzenie zmiennych 

4. Programowanie metodą drabinkową

 • Edytor schematu drabinkowego
 • InfoViewer
 • Odczyt i wgrywanie programu  do sterownika
 • Komunikacja ze sterownikiem
 • Diagnostyka błędów działania PLC
 • Obsługa programowa wejść –wyjść
 • Komentowanie  programu
 • Robienie kopi zapasowej
 • Okno inspektora 

5. Zastosowanie bloków funkcyjnych

 • Bloki funkcyjne – ogólne
 • Timery
 • Country
 • Bloki Matematyczne
 • Bloki Porównania
 • Bloki logiczne
 • Podprogramy
 • Skoki, pętle
 • Sterowanie światłem
 • Sterowanie windą.

Zadzwoń lub napisz do nas - i już dziś rozpocznij karierę

 603 056 153  zadaj pytanie zapisz się!

Oferowane
szkolenia

Zapisz się na kurs lub szkolenie