mobile tr search tr
logo
kalendarz
Kalendarz szkoleń

przedłużanie uprawnień UDT

30.03.2023 11:37

Na podstawie nowelizacji Ustawy o Dozorze Technicznym wszystkie dokumenty kwalifikacyjne dla operatorów i konserwatorów urządzeń wydanych przez UDT, TDT lub WDT przed 01.06.2019  tracą ważność z dniem 01.01.2024.
Aby przedłużyć swoje uprawnienia, operator musi przesłać mni. 3 miesiące przed datą zakończenia ważności swojego zaświadczenia kwalifikacyjnego poprawnie wypełniony wniosek w formie papierowej lub elektronicznej do swojego terenowego właściwego oddziału/biura UDT, TDT lub WDT. Wniosek w formie papierowej wysyłamy pocztą lub można indywidualnie dostarczyć do jednostki dozoru i złożyć go na dzienniku podawczym.

Mapa terenowych oddziałów UDT dostępna pod linkiem: https://www.udt.gov.pl/142-udt/kontakt/1460-mapa-oddzialow-orientacyjny-podzial-terytorialny 

Wniosek w formie elektronicznej można złożyć dla uprawnień wydanych przez UDT  poprzez portal https://eudt.gov.pl/ 
Złożenie wniosku wymaga rejestracji na portalu poprzez wykorzystanie swojego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Transportowy Dozór Techniczny - TDT https://www.tdt.gov.pl// daje możliwość złożenia wniosku poprzez portal e-puap
Wojskowy Dozór Techniczny - TDT daje możliwość złożenia wniosku tylko w formie papierowej - poczta lub wizyta w oddziale WDT.

Jeśli masz problemy z wypełnieniem wniosku o przedłużenie uprawnień zapraszamy na nasze social media TikTok, FB, IG gdzie tłumaczymy całą procedurę poprawnego przedłużania bezterminowych uprawnień.Możesz również do nas zadzwonić 603056153 lub wysłać E-mail na: biuro@grema.pl

Pamiętaj, żeby nie stracić swoich uprawnień bezterminowych musisz poprawnie wypełnić i dostarczyć wniosek najpóźniej do końca września 2023 roku!

 

Oferowane
szkolenia

Zapisz się na kurs lub szkolenie