mobile tr search tr
logo
kalendarz
Kalendarz szkoleń

Kurs na podesty ruchome przejezdne Kraków. Szkolenie na operatora zwyżki.

29.11.2021 09:35
Kurs na podesty ruchome przejezdne Kraków. Szkolenie na operatora zwyżki.
Zawodowy operator podestów ruchomych to zawód gwarantujący ogromne możliwości i cieszący się coraz większym zainteresowaniem na dzisiejszym, niezwykle zmiennym i wymagającym rynku pracy. Osoby posiadające wymagane kwalifikacje mogą znaleźć pracę w stosunkowo krótkim czasie i wynagrodzenie dla tej grupy zawodowej od wielu lat utrzymuje się na wysokim poziomie. Praca operatora podestów ruchomych jest jednak zajęciem wymagających odpowiednich predyspozycji i kwalifikacji – aby wykonywać ten zawód należy spełnić pewne wymogi, odbyć szkolenie zawodowe oraz uzyskać pozytywny wynik egzaminu końcowego.
Centrum szkoleniowe Grema oferuje kurs dla profesjonalnych operatorów podestów ruchomych, obejmujący zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy uzyskują wymagane uprawnienia upoważniające do obsługi urządzeń takich, jak podesty ruchome, wiszące, masztowe, przejezdne, a także podesty ruchome stacjonarne, czy podnośniki koszowe. Operatorzy mogą także obsługiwać różnego rodzaju urządzenia specjalistyczne, takie jak drabiny strażackie wyposażone w kosz.

Kurs podesty ruchome przejezdne. Podstawowe informacje.

Specjalistyczny kurs dla operatorów tzw. zwyżek budowlanych może odbywać się zarówno w centrum szkoleniowym Grema, jak i w siedzibie klienta. Szkolenia organizowane są na terenie Krakowa, ale oferta obejmuje także kursy wyjazdowe organizowane w innych miastach, m.in. w Brzesku, czy Tarnowie. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik przystępuje do egzaminu końcowego przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego.
Jak już wspomniano, wszyscy kandydaci na operatorów zwyżek muszą spełnić pewne wymogi, aby uczestniczyć w szkoleniu, a także przystąpić do obowiązkowego egzaminu końcowego. Przede wszystkim, każdy z uczestników musi potwierdzić brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora podestów ruchomych oraz uzyskać pozytywny wynik badań psychologicznych (tzw. psychotesty). Wymóg ten dotyczy w głównej mierze predyspozycji kandydatów do wykonywania pracy na wysokościach. Kandydaci, oprócz predyspozycji zdrowotnych, muszą być pełnoletni i mieć co najmniej wykształcenie podstawowe.

Program szkolenia dla operatorów tzw. zwyżki.

Szkolenia dla operatorów podestów ruchomych obejmują szereg zagadnień niezbędnych do wykonywania zawodu. Program szkolenia zawodowego dla operatorów zawiera wiadomości o dozorze technicznym, ogólne wiadomości o podestach ruchomych, ich budowie oraz eksploatacji, a także szczegółowe informacje dotyczące obowiązków operatora przed rozpoczęciem pracy, w trakcie jej wykonywania oraz po jej zakończeniu. Przed przystąpieniem do praktycznej części szkolenia, kandydaci na operatorów zwyżki zapoznają się także z informacjami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Po szkoleniu teoretycznym i zajęciach praktycznych z obsługi podestów ruchomych, uczestnicy przystępują do obowiązkowego egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu końcowego uczestnicy uzyskują wymagane przepisami uprawnienia do wykonywania zawodu operatora podestów przejezdnych. Egzamin ten warunkuje uzyskanie uprawnień zawodowych -  osoby, które nie uzyskają pozytywnego wyniku egzaminu końcowego nie mogą podjąć pracy w zawodzie.

Kurs podesty ruchome cena

Ceny kursów dla operatorów podestów ruchomych różnią się w głównej mierze w zależności od lokalizacji centrum szkoleniowego. Uczestnictwo w kursie organizowanym przez Centrum Szkoleniowe GREMA stanowi nie tylko gwarancję najwyższych standardów, najnowszej wiedzy specjalistycznej z zakresu obsługi tego rodzaju maszyn, a także najlepszy stosunek jakości do ceny szkolenia.
Masz pytania dotyczące kursu? Jesteś zainteresowany uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu operatora podestów ruchomych? Skontaktuj się z Centrum Szkoleniowym GREMA już dziś i rozpocznij nową ścieżkę swojej kariery zawodowej!


 

Oferowane
szkolenia

Zapisz się na kurs lub szkolenie