mobile tr search tr
logo
kalendarz
Kalendarz szkoleń

ROZWIEWAMY WĄTPLIWOŚCI

13.01.2015 10:53

Wielu z Was dzwoni z wątpliwościami odnośnie obowiązku posiadania uprawnień, dlatego rozwiewamy wszelkie wątpliwości i podajemy na co musicie mieć uprawnienia UDT w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń technicznych
Urząd Dozoru Technicznego sprawdza kwalifikacje osób zgodnie z:

Rodzaje urządzeń technicznych, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji: 

1. Urządzenia techniczne, przy których obsłudze wymagane jest posiadanie kwalifikacji:

    2. Urządzenia techniczne, przy których konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji:

 • suwnice, żurawie, wciągarki i wciągniki, z wyjątkiem urządzeń z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów,
 • układnice do składowania ładunków w magazynach,
 • układarki do układania torów,
 • dźwigi, z wyjątkiem dźwigów osobowych, dźwigów towarowych ze sterowaniem zewnętrznym, dźwigów towarowych małych i urządzeń do transportu osób niepełnosprawnych,
 • wyciągi towarowe i wyciągi statków,
 • podesty ruchome, z wyjątkiem załadowczych podestów burtowych,
 • dźwignice linotorowe,
 • urządzenia do manipulacji kontenerami,
 • osobowe i towarowe koleje linowe oraz wyciągi narciarskie,
 • pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych,
 • zbiorniki stałe z zespołami napędowymi na skroplone gazy węglowodorowe oraz zbiorniki przenośne o pojemności powyżej 350 cm3— w zakresie napełniania,
 • urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,
 • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia.
 • suwnice, żurawie, wciągarki i wciągniki,
 • układnice do składowania ładunków w magazynach,
 • układarki do układania torów,
 • dźwigi,
 • wyciągi towarowe i wyciągi statków,
 • podesty ruchome,
 • dźwignice linotorowe,
 • dźwigniki (podnośniki), z wyjątkiem dźwigników stanowiących fabryczne wyposażenie pojazdów oraz mechanizmów wywrotu skrzyń ładunkowych pojazdów i mechanizmów pochylania stołów technologicznych,
 • urządzenia do manipulacji kontenerami,
 • przenośniki osobowe i towarowe,
 • osobowe i towarowe koleje linowe oraz wyciągi narciarskie,
 • pomosty ruchome z zespołem napędowym w przystaniach promowych,
 • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia.

Oferowane
szkolenia

Zapisz się na kurs lub szkolenie